Reunió del COPIB amb el Director General dels Serveis Centrals de l'ib-Salut

El passat 21 de juliol de 2011, varis representants del COPIB ens vàrem reunir amb el director general dels Serveis Centrals de l’ib-Salut, Sr. Juan José Bestard, i personal del seu equip, els quals ens convidaren per tractar diferents temes que afecten al col·lectiu de psicòlegs/gues en el marc sanitari. Aquesta va ser una primera presa de contacte en la qual es varen abordar de forma general diversos temes com ara la situació actual dels/de les psicòlegs/gues en l’ib-Salut, el recent procés d’estatutarització, la carrera professional, la futura creació d'estructures i serveis propis, etc.

Volem destacar l'excel·lent acolliment així com la voluntat d’un emplaçament posterior per tractar amb major profunditat tots i cadascun dels temes assenyalats, així com uns altres que puguin anar sorgint en el marc de la present legislatura.