Reunió de la Coordinadora Estatal de l’Àrea de Psicologia Clínica del Consejo General de COP’s

El passat 18 de novembre es va celebrar a Madrid la reunió de la Coordinadora Estatal de l'Àrea de Psicologia Clínica, amb l'assistència dels/de les representants dels Col·legis Oficials de Psicologia de les diferents comunitats autònomes.

En la reunió es varen abordar les noves qüestions relacionades amb el Màster Oficial de Psicòleg General Sanitari, la celebració de les Primeres Jornades Estatals sobre la Psicologia Clínica en Atenció Primària que varen tenir lloc a Madrid el 19 de novembre, i sobre el procés de creació de la Divisió de Psicologia Clínica.

En relació a la realització del Màster Oficial de Psicologia General Sanitària, es va informar del contingut de les gestions i reunions celebrades, amb els/les representants dels ministeris d'Educació, Cultura i Esports i els/les representants de les diferents organitzacions professionals de psicòlegs/ogues clínics, amb la finalitat d'agilitar i garantir la realització del màster en el curs acadèmic 2013/14, sense que fins avui s'hagi pogut consolidar la reivindicació històrica del Consell de Psicòlegs, que la realització d'aquest màster sigui el pas previ i requisit necessari per a l'accés cap a la formació en Psicologia Clínica especialitzada -PIR-.

En relació a la constitució de la Divisió de Psicologia Clínica es varen posar en comú les aportacions realitzades en cadascun d'ells des dels diferents grups de treball dels seus respectius Col·legis de Psicologia, sense que es pogués arribar a un acord sobre la denominació definitiva de la Divisió ja que es pretén que les citades divisions tenguin un caràcter incloent de les diferents sensibilitats relacionades amb la intervenció clínica i de la salut.

Respecte a les Primeres Jornades de Psicologia en Atenció Primària, cal destacar l'enorme acolliment que varen tenir i la nombrosa participació de professionals de la Psicologia, més de 600 inscrits de tot el territori de l'Estat.

En el decurs de la jornada varen tenir-hi cabuda nombroses i interessants participacions de representants tant estrangers (Anglaterra i Noruega) com de les diferents comunitats autònomes, on ja és una realitat la participació dels/de les professionals de la psicologia clínica que vénen desenvolupant la seva labor.

Totes les ponències varen incidir a evidenciar com la psicologia clínica és un instrument imprescindible en el primer nivell d'atenció de la salut. També quedà clarament reflectit com en el Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia es treballa des de fa anys per plantejar la necessitat i el dret al fet que es presti l'atenció psicològica i de qualitat que requereixen i reclamen els ciutadans des dels dispositius d'Atenció Primària.

El contingut explícit de les Jornades serà inclòs com a material de consulta en l'apartat de documentació del COPIB al que poden tenir accés tots/es els/les col·legiats/des.