Publicació del llibre "Intervención psicosocial en adolescentes con cáncer"

La comissió de psicologia de la Federació Espanyola de Pares de Nins amb Càncer, ha publicat el llibre “Intervención psicosocial en adolescentes con cáncer”.

Aquest llibre proporciona informació detallada sobre aquesta malaltia en pacients joves d'entre 15 i 19 anys, abordant diversos temes, com és ara: la seva incidència, el procés d'adaptació de l'adolescent i la família després del diagnòstic, el tipus d'intervenció, les recaigudes, les cures pal·liatives en fase terminal o el dol en la família, entre d’altres.

Tal com es recull en aquesta guia, el diagnòstic d'una malaltia oncològica provoca un gran impacte psicològic en els adolescents, a causa de la fase evolutiva en què es troben. De fet, la malaltia i el tractament poden dificultar el desenvolupament d'una autoimatge i autoestima adequades, l'establiment de la identitat a través de la socialització i la formació de la identitat sexual.

En aquest context, és imprescindible crear un clima on l'adolescent se senti escoltat i comprès, permetent-li expressar les seves preocupacions, i ajudant-li a tenir més control sobre la seva situació, amb la finalitat de fomentar la seva autonomia i el seu desenvolupament maduratiu.

La guia ofereix, així mateix, informació de gran utilitat, tant per als professionals que treballen en aquest àmbit, com per a totes aquelles famílies afectades, ajudant-les a afrontar aquesta situació, i ensenyant-les a fomentar l'evolució madurativa del seu fill, malgrat la greu malaltia diagnosticada.

El podeu descarregar en aquest enllaç: Intervención psicosocial en adolescentes con cáncer.