III Trobada anual interterritorial dels representants de PTORH: plans de feina

III Trobada anual interterritorial dels representants de PTORH: plans de feina

El passat 27 de juny de 2015 va tenir lloc a València la III Trobada Anual Interterritorial dels representants de l'Àrea de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans dels diferents Collegis professionals.

La reunió va ser presidida pel coordinador de la Divisió de PTORH, don Francisco Javier Sánchez Eizaguirre, i es va comptar amb la participació especial del coordinador del Comitè Nacional d'Acreditació de EuroPsy, especialista en Psicologia del Treball i de les Organitzacions (WOP), don Francisco Medina Díaz.

Tant el coordinador com els vocals de la divisió varen promoure un ambient destriat i orientat a comunicar les iniciatives que s'han realitzat per posar en valor l'àmbit professional de PTORH.

Els punts que es varen abordar foren:

  1. Engegada del Certificat Europsy, especialista en Psicologia del Treball i Organitzacions.
  2. Informació actualitzada sobre la Norma UNE-ISO 10667.
  3. Presentació del V Congrés de Psicologia del Treball i les Organitzacions, i que té prevista la seva celebració a Madrid al juny del 2016.
  4. Creació i engegada dels grups creats per la Coordinadora de la Divisió, representants de PTORH dels COP i psicòlegs de la Divisió de PTORH.

Finalitzada la reunió, la representant de la Comunitat Valenciana i vocal de la Divisió, Pilar del Pueblo López, va organitzar un menjar complimentat amb productes locals, en el qual els vocals varen poder intercanviar impressions i bones pràctiques dutes a terme en els seus respectius collegis, posant de manifest la importància de generar sinergies i compartir bones pràctiques professionals per optimitzar els recursos disponibles en benefici dels collegiats/des de l'àrea.