Elecció de vocals de reconegut prestigi per a la coordinadora de la divisió de PTORH

El passat 20 de juny de 2015 va tenir lloc la reunió de la Junta General del Consell General de COP, i es va acordar designar als dos vocals de reconegut prestigi de la Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans (PTORH), recaient en Don José Luis Domínguez Rey (COP Galícia) i Don Manuel Vilches Nieto (COP Andalusia Oriental).

Don José Luis Domínguez Rey i Don Manuel Vilches Nieto formen part de la Coordinadora de la Divisió al costat del coordinador i representant del Consell General de COP, Don Francisco Javier Sánchez Eizaguirre (COP Las Palmas), i altres tres vocals, María del Pilar del Pueblo López (COP Comunitat Valenciana), María del Carmen Santos Chocán (COP Catalunya) i Luis Picazo Martínez (COP Madrid).

La Divisió de PTORH va ser creada pel Consell General de Collegis Oficials de Psicòlegs per unificar, a nivell nacional, l'àmbit professional d'intervenció en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, i assessorar també davant els diferents Òrgans de Govern del Consell General del COPz/em> en els aspectes relatius a l'àmbit d'interès.