El COPIB present a la reunió sobre la situació actual de l'assaig PsicaP (tractament psicològic en els desordres emocionals en atenció primària) cel·lebrada a la seu del Consejo General de COPSDivendres 6 de març, es va dur a terme una reunió informativa sobre la situació actual de l'assaig PsicAP, assaig multicèntric en el qual es posa a prova l'eficàcia i eficiència del tractament psicològic enfront del tractament convencional en els Desordres Emocionals en Atenció Primària. Convocada per D. Antonio Cano Vindel, investigador principal de l'assaig, i Psicofundación, entitat patrocinadora de l'assaig, va reunir a representants dels diferents centres que participen en el mateix.

Els desordres emocionals són en l'actualitat el trastorn mental més prevalent en atenció primària, sovint mal atès, generant una hiperfreqüentació a les consultes, i automedicació del pacient amb el consegüent abús de fàrmacs. Tot això provoca un augment de la càrrega assistencial que ja de per si mateix existeix als centres de salut de les diferents comunitats i sofriment personal en els afectats que amb freqüència acaben en baixa laboral per la cronificació d'un problema tractable, sovint mal tractat.

PsicAP és un projecte ambiciós, amb uns objectius d'excel·lència i una metodologia experimental rigorosa i exigent. Però no és el primer, ja en altres països s'han dut a terme estudis semblants, com a Regne Unit, amb l'estudi IAPT, o Estats Units, que demostren la major eficàcia i eficiència del tractament psicològic enfront del tractament convencional.

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears es vol recolzar i promocionar aquest assaig amb l’objectiu de promocionar i construir un millor servei i de millor qualitat en els serveis sanitaris públics de la nostra comunitat i del nostre país.