Documentació: “Violència de gènere contra les dones: una enquesta a escala de la Unió Europea”

Vos informam que s’ha dipositat a la secció de la Vocalia d’Igualtat i Gènere del web del COPIB la documentació següent: "VIOLÈNCIA DE GÈNERE CONTRA LES DONES: UNA ENQUESTA A ESCALA DE LA UNIÓ EUROPEA".

En l'article 1 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea s'afirma que la dignitat humana és inviolable, i que ha de respectar-se i protegir-se. En l'article 21 es reconeix el dret a la no discriminació, inclosa l'exercida per raó de sexe.

La violència contra les dones comprèn delictes que els afecten d'una forma desproporcionada, com l'agressió sexual, la violació i la ‘violència domèstica’. És una vulneració dels drets fonamentals de la dona pel que fa a la dignitat i la igualtat. Les conseqüències de la violència contra les dones transcendeixen a les víctimes directes, ja que afecten també a les seves famílies, els seus amics i la societat en el seu conjunt. És una qüestió que exigeix una mirada crítica sobre la manera en què la societat i l'Estat responen a aquest tipus de violència. Per tant, cal adoptar mesures per prevenir la violència contra les dones tant a escala de la Unió Europea (UE), com a nivell nacional.

Aquestes són les conclusions que es recullen i exposen en aquest interessant estudi que, sobre la violència de gènere, s'ha realitzat en el context d'Europa amb una mostra nª de 42.002 participants. L'Àrea de Psicologia de Gènere del COPIB vol compartir amb vosaltres aquest document tan interessant, que presenta resultats impressionants i reveladors.