Cel·lebrada la reunió de l’Àrea de Psicologia Clínica a la seu del Consejo General de COPSEl passat 7 de març es va dur a terme la reunió de l'àrea de Psicologia Clínica a la seu del COP de Madrid, en la qual hi estaven convocats els diferents vocals autonòmics.

Després de la lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior, es va explicar com s’organitzarà i estructurarà la nova Divisió de Psicologia Clínica, que substituirà a l'actual Àrea de Psicologia. Estarà composta pel/per la coordinador/a del Consell, tres vocals electes i dos psicòlegs de reconegut prestigi. Es preveu que comenci a funcionar al juliol de 2015.

El principal focus de debat va ser la necessitat d'impulsar la figura del psicòleg clínic en Atenció Primària tant en adults com en psiquiatria. Es va recordar que en aquests moments s'està duent a terme l'assaig PsicAP. Assaig multicèntric, i en el qual hi participen diversos Col·legis, que precisament cerca demostrar l'eficàcia i eficiència del tractament psicològic en els desordres emocionals per sobre del tractament usual de la farmacoteràpia en A.P.

Es va recordar que en novembre estan previstes les III jornades de Psicologia Clínica a Madrid, que tant èxit han tengut en els anys anteriors, en les quals se seguiria aprofundint en el desenvolupant i promoció de la figura del psicòleg en A.P.

L'atenció als mitjans de comunicació i a les noves tecnologies es percep com una tasca pendent en la qual els diferents col·legis autonòmics haurien d'incidir. És necessari atendre la, cada vegada major, demanda dels mitjans de comunicació, que volen conèixer i obtenir informació de qualitat respecte a temes d'actualitat en els quals el COP té una opinió i un posicionament que la societat vol conèixer. És primordial generar informació fins i tot des de dins dels propis col·legis per augmentar la intervenció i presència del psicòleg en la vida diària.

Quant al sector privat, es proposa tenir als webs autonòmics la legislació actualitzada quant a l'exercici professional privat. Es veu la necessitat d'oferir fins i tot sessions informatives a col·legiats interessats.

Des del sector privat es prevé també de la situació de buit legal de les teràpies online i de la urgència de realitzar un document marc per al treball telemàtic, donat l'augment de professionals que treballen usant les noves tecnologies.

Reunió Clínica