Celebrada reunió de l’Àrea de Psicologia de la Intervenció Social

El passat 7 de juny de 2014 es va celebrar a Madrid la REUNIÓ DE LA COORDINADORA DE L’ÀREA DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, a la seu del Consell General de COPs.

La coordinadora de l’Àrea va informar sobre:

• LA PREPARACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I NORMATIVA ELECTORAL DELS MEMBRES ELECTES DE LA DIVISIÓ DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL (PISoc).

Actualment hi ha, aproximadament, 776 membres ordinaris adscrits a la Divisió i s’informa que les eleccions dels membres que conformaran la Coordinadora se celebraran el proper 7 de novembre de 2014. Això significa que la convocatòria de les eleccions serà a principis del mes de setembre, una vegada aprovada per la Junta de Govern del Consell General, la qual s’enviarà als COP juntament amb el models de presentació dels elegibles i dels avals de la candidatura.

Es recorda que hi ha un Reglament de Règim Intern comú que regula totes les Divisions i que la normativa electoral es publicarà al web del Consell General de COP. Tota la informació del procés electoral s’enviarà a les Secretaries dels COP territorials i les votacions es podran fer mitjançant la Plataforma Digital de la Divisió.

Els COP territorials podran proposar, d’entre els seus col·legiats/des que s’hagin adscrit a la Divisió fins al mes de juliol de 2013, els candidats que vulguin optar a ser membres electes.

• INFORMACIÓ SOBRE EL SEMINARI A CELEBRAR EL SEGON SEMESTRE DE 2014.

En relació a l’acord adoptat a la reunió de la Coordinadora del passat 19 d’octubre de 2013, sobre l’organització del Seminari, amb l’objectiu de treballar els perfils del professionals de la Psicologia de la Intervenció Social i difondre els canvis que s’estan exercint des de distints àmbits de intervenció, s’intentarà transmetre en directe o gravat, perquè estigui disponible pels col·legiats/des a través del web del Consell General i de la Divisió.

S’informa que el lema del Seminari serà “La Psicologia de la Intervenció Social, AVUI” i s’han organitzat tres meses de debat:

1) Centrada en el context de la Intervenció: canvis i perspectives de futur.
2) Centrada en el perfil del professional.
3) Centrada en les estratègies de divulgació del treball dels/de les psicòlegs/ogues de la Intervenció Social.

El seminari se celebrarà el 8 de novembre i es preveu iniciar la difusió a principis de setembre.

• INFORMACIÓ DE LA REUNIÓ DEL GRUP ESTATAL D’ALZHEIMER, CELEBRADA EL 12 DE MAIG DE 2014 I SOBRE EL CENTRE ESTATAL DE REFERÈNCIA PER L’ALZHEIMER (CREA), SALAMANCA

S’informa de la celebració del Seminari amb l’assistència de professionals especialitzats en l’Alzheimer, d’Associacions de familiars afectats, de distints col·legis professionals i distintes Administracions.

El grup de treball estatal va proposar obrir a la participació i presència de professionals i la disposició d’un fons documental per aportar documentació, treballs d’investigació, programes d’intervenció i prevenció…, ja que ara només és accessible per les associacions i organismes que hi pertanyen.

L’IMSERSO dificulta l’aplicació del Pla Nacional de la malaltia d’Alzheimer, i davant la demanda de l’Associació dels familiars en quant a l’aplicació dels treballs i investigacions en programes específics, el grup es va proposar impulsar el Pla Nacional.

• CONSULTA SOBRE L’HABILITACIÓ PER A L’EXERCICI D’ACTIVITAT SANITÀRIA DELS PROFESSIONALS DE LA PSICOLOGIA QUE EXERCEIXEN EN L’ÀMBIT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL.

És important que els professionals que treballin en l’àmbit de la intervenció social en Administracions o Associacions Públiques o privades sol·licitin l’habilitació i el registre com a Psicòleg/oga General Sanitari.

Es proposa que els COP sol·licitin a les respectives Conselleries de Salut la inscripció dels centres, serveis, consultes de l’Administració Pública al Registre General Sanitari.