EL COP DES DELS SEUS INICIS

La primera promoció de la nostra llicenciatura és del 71, però fins l'any 80 no es va constituir el Col·legi Oficial de Psicòlegs a Balears, com una delegació del COP estatal. Les quatre Juntes Rectores que l'han governat han tingut cada una que afrontar reptes ben diferents, la dificultat dels quals seria difícil comparar en aquest moment.
En aquestes línies no es preten resumir el més rellevant de les qüestions que s'han hagut de resoldre al llarg d'aquests setze anys, sino més aviat recollir alguns elements que ens recordin el context de cada moment de la realitat social viscuda.

L'inici de la colegiació va començar l'1 de novembre del vuitanta, a títol de curiositat volem recordar els quatre primers colegiats ( Sr. Miquel Ferretjans Noguera (al cel sia), Sra. Mirta Alicia Garmendia, Sra. Vicenta Cardona Cardona i Sr. Miquel Amengual Munar. Els primers dies del mes de desembre, començen a donar-se un nombre considerable de col·legiacions, en part gràcies a una intensa campanya de difusió als mitjans de comunicació, aquell període es va finalitzar amb la xifra de 60 col·legiats. En aquell moment les fites més importants foren "l'assoliment d'un perfecte funcionament administratiu de l'entitat, i l'optimització de la formació, la realització dels peritatges o la borsa de treball,..." entre d'altres. Dins el vuitanta-un s'incorporen els representants territorials de Menorca i d'Eivissa-Formentera, quedant aixi configurada definitivament la composició i càrrecs de la primera Junta rectora del COP. Als primers composos el President va ésser Gabriel Carrasco Bosch

Als seus inicis el Col·legi va contar amb la col.laboració d'altres entitats per la seva ubicació temporal, fins arribar al local del C/ Sant Miquel, 30-4art-A el qual es va inaugurar el dia 1 d'abril de 1986 essent President Antoni Ramis Caldentey. Durant dues llegislatures actuà com President Jaume Garau Salas

Més tard a l'any 1997 essent el President del COP Julià Baltasar Jaume el COP es traslladà al tercer pis del mateix edifici de Sant Antoniet del C/ Sant Miquel, 30.

Al gener de l'any 2005 el COPIB es traslladà a l'actual seu col·legial al C/ Manuel Sanchís Guarner, 1, essent Degà el Sr. Julià Baltasar Jaume.

Una ressenya als presidents que han passat per aquesta entitat ens pot servir d'orientació dels moments i els reptes que ha afrontat la institució al llarg d'aquests desset anys de pitjada història.