Celebració de la Xerrada-Col·loqui

El passat 29 de maig de 2012 va tenir lloc a la seu del COPIB la xerrada-col·loqui “Assetjament psicològic en el context de crisi” i a la qual hi intervingueren Joaquín Domínguez, pediatra i autor del llibre “Acoso moral, psicológico y laboral, ‘mobbing”, Guillermo Pericàs, psicòleg clínic de Gesma, i Javier Torres, degà del COPIB i psicòleg de l'Institut de Medicina Legal de les Illes Balears. Cadascun dels professionals va donar una visió des de la seva àrea –mèdica, clínica i forense– sobre la tremenda xacra que suposa l'assetjament en el treball.

El ‘mobbing’ o ‘psicoterror’ és un atemptat contra la llibertat, el dret a l'honor i la dignitat del treballador assetjat; provoca discriminació laboral, indefensió, falta de tutela i vulneració dels seus drets. El mobbing afecta en primer lloc a l'àmbit professional, per després traslladar-se a la salut, a les relacions amb els altres i a aspectes psicològics en diverses àrees de la persona. A més, deixa seqüeles que han de conèixer-se, tractar-se i superar-se al més aviat possible perquè no quedin de forma crònica en la nostra salut i personalitat: depressió, consum de tòxics, inseguretat, obsessió, resignació...

Així mateix, es va aprofitar l'acte per presentar el llibre “Acoso moral, psicológico y laboral, ‘mobbing’” de Joaquín Domínguez. Un llibre dirigit no solament a professionals sinó també a totes aquelles persones que han sofert o pateixen violència en el seu lloc de treball i perquè serveixi com a manual de consulta i referència.