Informaciˇ d'interŔs per a professionals aut˛noms en pluriactivitat

El BOE de 7 de febrer de 2012 Sec. I. PÓg. 10421 ha publicat l'Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotitzaciˇ a la Seguretat Social, desocupaciˇ, protecciˇ per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formaciˇ professional per a l'exercici 2012. Especialment els que han cotitzat en pluriactivitat.

 

BUTLLET═ OFICIAL DE L'ESTAT

N˙m. 32 Dimarts 7 de febrer de 2012 Sec. I. PÓg. 10421

 

Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotitzaciˇ a la Seguretat Social, desocupaciˇ, protecciˇ per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formaciˇ professional per a l'exercici 2012.

 

Secciˇ 2a. RŔgim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Aut˛noms

 

Article 15. Bases i tipus de cotitzaciˇ.

 

10. Els treballadors aut˛noms que, en raˇ del seu treball per compte d'altri desenvolupat simultÓniament, hagin cotitzat a 2011, respecte de contingŔncies comunes en rŔgim de pluriactivitat i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el RŔgim General, aixÝ com les efectuades en el RŔgim Especial, per una quantia igual o superior a 10.969,42 euros, tendran dret a una devoluciˇ del 50 per 100 de l'excÚs en quŔ les seves cotitzacions ingressades superin l'esmentada quantia, amb el topall del 50 per 100 de les quotes ingressades en el RŔgim Especial, en raˇ de la seva cotitzaciˇ per les contingŔncies comunes de cobertura obligat˛ria.

 

La devoluciˇ s'efectuarÓ a instÓncies de l'interessat, que haurÓ de formular-la en els quatre primers mesos de 2012.

 

Podeu obtenir mes informaciˇ a:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1791.pdf