En el mes de juliol de 1996 el COPIB, va posar en funcionament un servei de navegació per la xarxa Internet, a la disposició de tots el col·legiats.

És un servei totalment finançat pel COPIB, que només requereix tenir una infrastructura determinada (molt accessible per a tots).

Les possibilitats que ens dóna als professionals (investigadors, interessats en la formació o en l'exercici de la professió), ha fet que el COPIB, doni resposta a una de les necessitats més urgents d'aquests últims temps.

Tal vegada una de les particularitats més útils d'aquest nou servei és l'intercanvi ràpid i directe d'informació de qualsevol tipus entre professionals dintre i fora de l'àmbit geogràfic autonòmic i del col·lectiu professional de la psicologia.

La major innovació de la xarxa, és la ruptura de les barreres tradicionals de l'espai i el temps, amb la possibilitat de les vídeo conferències a distància, els col·loquis i els grups de treball, al voltant de tota la zona geogràfica que siguem capaços d'imaginar, entre qualsevol tipus de persona interessada i/o específicament formada en algun tema que ens sigui atractiu. Aquest servei ha crescut de forma sorprenent, segurament perquè tots hem captat la lògica de la xarxa, és a dir, quant major és el nombre de persones que la utilitzem, major és el seu atractiu.

Les Illes Balears, és una de les comunitats que millor ha respost davant aquesta oferta, probablement el condicionament històric del fet insular, ens ha fet comprendre ràpidament els avantatges, i ens apressam a aprofitar-los.

Cada dia som més els qui l'anam utilitzant de la forma més enginyosa i eficaç per satisfer les nostres necessitats professionals i també les personals.


Sí, desitjo connectar-me a la xarxa de Col·legis Professionals rebent un accés a Internet

Complimenta les dades del següent formulari

Nom*:

 

Llinatges*:

 

Nº Col·legiat*:

B

Direcció:

 

Códi Postal:

 

Població:

 

Província:

 

Teléfon1:

 

Teléfon2:

 

Fax:

 

Disposo de*:

Pc
Mac

Sistema Operatiu*:

Windows 3.1
Windows 95
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Linux
MacOs
Otros

Direcció desitjada per el correu electrónic*:

@cop.es

 

* Dades requerides