Reunió del COPIB amb el Conseller de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears

El passat dilluns dia 7 de març, tengué lloc una reunió entre representats de la Conselleria de Sanitat i Consum (Sr. Vicens Tomás, conseller de Sanitat i Consum, i el Dr. Josep Mª Pomar, director general del Servei de l’Ib-Salut) i membres del COPIB (el degà, Javier Torres, i la vocal de Psicologia Clínica i de la Salut, Maria Magdalena Truyols) acompanyats de professionals de la psicologia en representació del Sindicat Mèdic (Alejandra Carmona), de l’Associació Balear de Salut Mental (Maite García) i altres representats del col·lectiu de psicòlegs clínics hospitalaris afectats de Gesma i Ib-Salut (Margalida Rosselló) per conèixer de primera mà el punt en què es troba el procés de recatalogació de places dels psicòlegs clínics a l'Ib-Salut.

Aquesta recatalogació duu anys pendent de resolució mitjançant un decret que, amb paraules dels representats de la Conselleria, actualment es trobaria dins la recta final preveient-se que cap al mes d’abril del present any s’hauran superat tots els requisits administratius pertinents. Com a resultat de l'esmentada reunió, els membres de la Conselleria es comprometeren a mantenir el COPIB informat puntualment.