Informació destacada per a col·legiats/des

Servei d'assesoria juridica

Les necessitats i demandes d'assessorament jurídic dels col·legiats en exercici de la professió -o no-, van motivar que en el mes de gener de l'any 19...

Borsa de Treball

Accés a Borsa de Treball L'any 1996 el COPIB va començar a oferir el servei de la borsa de treball, amb l'expectativa de donar als demandants...

Assessoria fiscal i laboral del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears

Assessoria fiscal i laboral del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes BalearsEs comunica que des de el passat dia 1 de juny l’assessorament en ma...

Assessoria jurídica del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears

L’assessoria jurídica MGEST, amb Antonio Baena com assessor legal de Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, vos atendrà en u...

La Comissió de Recursos Humans del SNS publica uns criteris per atendre les demand...

La Comissió de Recursos Humans del SNS, amb data de 29 de juliol de 2014, ha aprovat un Acord interpretatiu definitiu sobre diversos aspectes de la mo...

Proposta de models de certificat per acreditar la prestació de serveis professiona...

Posam a disposició dels/de les collegiats/des propostes de dos models de certificats pel Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, perquè...

Informació en relació a l’acreditació de Psicologia General Sanitària

Una vegada obtingut el certificat d'acreditació transitòria segons la Llei 5/2011 d'Economia Social, haureu d'inscriure-us abans del 5 d'octubre de 20...

Possibilitat de regularització d'autorització de Centres Sanitaris quan l'atenció...

Segons ens indiquen des de la Prefectura de Servei d'Autorització i Acreditació de centres de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears,...

Preguntes i respostes sobre l'exercici professional de la psicologia a Espanya, de...

Com ja sabeu, el passat 28 de març, el BOE va publicar una ampliació de la regulació sanitària de la Psicologia, inclosa en la disposició final octava...

Docimoteca del COPIB

El COPIB engega el servei de Docimoteca pel préstec i correcció de test Llistat de material d’avaluació psicològica de la docimoteca del COPI...

SOAP (Servei d’Orientació al Professional de la Psicologia)

Les funcions del nou Servei d'informació d’Orientació al/ la psicòleg/oga (SOAP) són: Informar sobre aspectes tècnics o administratius relatius...

Normativa per a l’ús d’aules del copib PER A REUNIONS COL·LEGIALS

Primer: El Collegi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB) posa a disposició dels/de les collegiats/des una aula per a la realització de reu...

Psicòleg General Sanitari

Psicologia General Sanitària: Documentació i informació d'interés Sollicitud d'acreditació al Govern Balear

Psicòleg/a Especialista en Psicoteràpia

La Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos (EFPA), conoce que hay profesionales que están en posesión de una formación especializada en Psico...

Acreditació de Psicòleg/a Expert/a en coaching

El coaching, com a activitat genèrica, és una disciplina que permet identificar i dissoldre els obstacles que impedeixen a la persona assolir els seus...

Preparació PIR

Aquí trobareu tota la informació necessària sobre el Pla de preparació per a l'examen PIR que ofereix el Collegi de Psicòlegs de les Illes Balears (C...

Col·laboracions Externes

Acord de col·laboració entre el COPIB i el Banc de Sabadell Acord de col·laboració entre el COPIB i La Cai...