XII Congrés de la Societat Espanyola de Psicologia Jurídica i Forense

Publicat el 8 de Octubre de 2019

La Societat Espanyola de Psicologia Jurídica i Forense anuncia la celebració a Madrid del 13 al 15 de febrer de 2020 del XII Congrés (Inter)Nacional de Psicologia Jurídica i Forense. El congrés ha constituït un fòrum de referència per a la transferència i actualització del coneixement, la creació de xarxes de psicòlegs jurídics per temàtiques, la concreció de bones pràctiques, i la difusió als operadors jurídics i al públic general del quefer de la Psicologia Jurídica.

La participació en el congrés, igual que en edicions prèvies, s'estructurarà en conferències plenàries i temàtiques, taules temàtiques, simposis, taules d'experts i sessions aplicades (mini tallers).

La directiva vos agraeix tot tipus de suggeriments que poden millorar el congrés.

Les normes de participació, inscripció i altra informació del congrés pot veure's en el web http://sepjf.org/.