Vocalia d'Igualtat i Gènere. Document d'interès: “Violència sexual i consum de substàncies en el jovent”

Publicat el 26 de Maig de 2020

La joventut associa sovint violència contra les dones i consum d'alcohol i drogues. Segons el baròmetre del Centre Reina Sofia, el 40,4% d’allots i el 39,1% de les allotes consideren que aquestes substàncies influeixen sobre la violència de gènere.

De fet, des de la perspectiva del jovent, els principals perills i pors associades al consum, no estan tan associats amb els efectes de les substàncies, sinó amb elements associats amb els contextos de festa o dinàmiques en les quals les substàncies hi estan presents. Per als allots, el principal perill és veure's immersos en baralles, robatoris, etc., mentre que per a les allotes el principal perill –i por– és de caràcter sexual, expressament la violació o qualsevol tipus d'abús o agressió.

Per aquest motiu, la CEAPA (Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat) ha publicat una guia i un díptic de prevenció primerenca per a famílies i professorat sobre violència sexual i consum de substàncies en el jovent.

Podeu descarregar el material en aquests enllaços:

Guia: http://www.infocoponline.es/pdf/Gu%C3%ADa-13x22_ViolenciaSexual.pdf

Díptic: http://www.infocoponline.es/pdf/DIPTICO-A_5-ViolenciaSexual.pdf