Vocalia d'Igualtat i Gènere. Document d'interès: Percepció social de la violència sexual

Publicat el 29 de Desembre de 2020

Conèixer la percepció social existent sobre la violència contra la dona és fonamental per a millorar el disseny de les polítiques públiques adreçades a l'eradicació de la violència i, de la manera específica, és essencial per a la protecció adequada.

En aquest sentit, us informam que dipositan dins l’espai web de la Vocalia d’Igualtat i Gènere l’informe “Percepción social de la violencia sexual” de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

L'informe es basa en un estudi, que té com a objectiu oferir una panoràmica detallada de les diferents percepcions de la població al voltant de diferents aspectes relacionats amb la violència sexual contra les dones. Per a tal fi, es va realitzar, en col·laboració amb el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), una enquesta presencial a 2.465 persones de 16 i més anys, representativa de la població d'homes i dones resident a Espanya.

Segons assenyalen els autors de l'estudi, les percepcions i actituds de la societat modelen el clima social en què té lloc la violència sexual, contribuint a que aquesta es perpetuï o desaparegui. D'aquesta manera, adverteixen, un entorn social que accepta i fins i tot dóna suport a la violència sexual en alguna circumstància, "contribueix a crear un clima de tolerància que facilita que els agressors mantinguin la seva conducta i dificulta que les víctimes revelin la violència soferta".

Davant d'això, posen en relleu que, per prevenir la violència sexual, és transcendental reduir la seva acceptabilitat social. D'aquí la importància d'aquesta enquesta, pionera a Espanya i a Europa per estar enfocada exclusivament en aquest tipus de violència i per comptar amb un qüestionari que cerca disminuir el component de desitjabilitat social en les respostes.

Podeu trobar un resum de les principals conclusions de l’estudi a http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7858

I el document de l’informe complet a http://www.infocoponline.es/pdf/Percp_Violencia_Sexual.pdf