Vocalia d’Igualtat i Gènere. Document d’interès: "Percepció social de la violència sexual"

Publicat el 5 de Febrer de 2019

Conèixer la percepció social existent sobre la violència contra la dona és fonamental per a millorar el disseny de les polítiques públiques adreçades a l'eradicació de la violència i, de la manera específica, és essencial per a la protecció adequada.

En aquest sentit, vos informam que hem dipositat dins l’espai web de la Vocalia d’Igualtat i Gènere l’informe “Percepción social de la violencia sexual” de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualdad.

L'informe es basa en un estudi, que té com a objectiu oferir una panoràmica detallada de les diferents percepcions de la població al voltant de diferents aspectes relacionats amb la violència sexual contra les dones. Per a tal finalitat, es va realitzar, en collaboració amb el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), una enquesta presencial a 2.465 persones de 16 i més anys, representativa de la població d'homes i dones resident a Espanya.

Segons assenyalen els autors de l'estudi, les percepcions i actituds de la societat modelen el clima social en què té lloc la violència sexual, contribuint a que aquesta es perpetuï o desaparegui. D'aquesta manera, adverteixen, hi ha un entorn social que accepta i fins i tot dóna suport a la violència sexual en alguna circumstància, " contribueix a crear un clima de tolerància que facilita que els agressors mantinguin la seva conducta i dificulta que les víctimes revelin la violència patida".

Davant d'això, posen en relleu que, per prevenir la violència sexual, és transcendental reduir la seva acceptabilitat social. D'aquí la importància d'aquesta enquesta, pionera a Espanya i a Europa per estar enfocada exclusivament en aquest tipus de violència i per comptar amb un qüestionari que cerca disminuir el component de desitjabilitat social en les respostes.

Podeu trobar un resum de les principals conclusions de l’estudi a http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7858

I el document de l’informe complet a http://www.infocoponline.es/pdf/Percp_Violencia_Sexual.pdf