Vocalia d'Igualtat i Gènere. Document d'interès: "La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España"

Publicat el 23 de Febrer de 2021

La Delegació de Govern contra la Violència de Gènere ha publicat els resultats de l'estudi "La situació de la violència contra les dones en l'adolescència a Espanya", realitzat a una mostra de 13.267 adolescents de 14 a 20 anys. L'estudi està dividit en cinc grans blocs:

  • El primer bloc s'emmarca la teoria, antecedents, objectiu i mètode de l'anàlisi de la violència contra les dones.
  • El segon bloc abasta els resultats generals de l'estudi i la definició d'indicadors.
  • El tercer bloc se centra en els tipus d'adolescents respecte a la violència contra les dones i les condicions de risc i protecció en la parella.
  • El quart bloc analitza l'evolució de la igualtat i prevenció de la violència de gènere en l'adolescència a Espanya.
  • El cinquè bloc torna sobre tots els previs per analitzar de manera detallada l'estat de les adolescents a Espanya i la influència rebuda del context familiar, educatiu i personal.

En definitiva, el principal objectiu d'aquest treball és conèixer la situació actual de la violència contra les dones en l'adolescència Espanya, així com les condicions de risc i protecció enfront d'aquesta violència i l'evolució detectada al comparar els resultats obtinguts el 2020 amb els d'estudis anteriors.

Podeu consultar aquest material a i també a l’espai web de la Vocalia d’Igualtat i Gènere

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2021/pdfs/Estudio_ViolenciaEnAdolescencia.pdf