Visita al COPIB de la Coordinadora d'Oficines d'Ajuda a víctimes del Ministeri de Justícia

Publicat el 12 de Maig de 2011

 

 

 

VISITA AL COPIB DE COORDINADORA DE LES OFICINES D'AJUDA A VÍCTIMES DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA

 

Visita oavdAmb motiu de la supervisió i celebració del Curs "La Mediació Penal en les Oficines d'Ajuda a Víctimes" celebrat a Palma i organitzat pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, Belén Ordóñez Sánchez, Psicòloga i Cap de Servei de la Direcció General de Relacions amb l'Administració de Justícia del Ministeri de Justícia així com coordinadora de les Oficines d'Ajuda a Víctimes del Ministeri, va mantenir en la seu del COPIB una reunió amb Javier Torres, Degà del COPIB, per a analitzar la programació del curs així com les noves propostes en relació a la possible implantació de Programes de Mediació Penal en alguna de les OAVD de les Balears.

Aquesta iniciativa, que a Balears compte amb el suport de la Direcció General de Justícia, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i el COPIB, pretén introduir en el Dret Penal un element d'humanització, en benefici de les víctimes i de la rehabilitació del propi delinqüent.