Sol·licitud del Ministeri de Justícia per a cobrir una plaça de Psicòleg en l'Oficina d'Ajuda a Víctimes del Terrorisme a la seu de l'Audiència Nacional

Publicat el 28 de Novembre de 2012

Benvolgut/da col·legiat/da:

En relació al Conveni de Col·laboració que el Consell General de COP té subscrit amb el Ministeri de Justícia per a la prestació d'assistència Psicològica Especialitzada en les Oficines d'Assistència a les Víctimes, vos comunic que per al proper any es té previst donar assistència a les Víctimes del Terrorisme en l'Audiència Nacional.

Des del Ministeri de Justícia se'ns sol·licita que li remetem currículums de Psicòlegs Especialitzats en Temes de Terrorisme perquè prestin aquest servei en l'Audiència Nacional.

Aquest servei es prestaria en l'Oficina d'Informació i Assistència a les Víctimes del Terrorisme de l'Audiència Nacional de Madrid, de dimarts a divendres, en horari de matí de 10:00 a 14:00 hores. Aquesta distribució horària podrà ser modificada segons les necessitats de la citada oficina, a criteri dels/de les psicòlegs/ogues que prestin el servei i amb l'autorització del Ministeri de Justícia.

Per tant, si n’estau interessat/da, vos agrairia remetéssiu el vostre currículum vítae abans del dia 3 de desembre a la Secretaria del Consell General de COP, via e-mail: secop@cop.es, a fi que es pugui remetre al Ministeri de Justícia perquè puguin procedir a la selecció de psicòlegs per a aquesta plaça.

Tot esperant que aquesta iniciativa sigui del vostre interès, rebeu una salutació,

Javier Torres Ailahud,

degà del COPIB