S'ofereixen 130 places PIR en la convocatòria 2013/2014

Publicat el 16 de Setembre de 2013

Tal com ve fent cada any, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i igualtat ha fet públic a través d'una nota de premsa l'oferta de places de Formació Sanitària Especialitzada per a la convocatòria 2013-2014, fixada per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut en la seva reunió de 9 de setembre de 2013. En aquesta ocasió, el nombre de places aprovades és de 7.603, la qual cosa suposa una reducció global d'un 3% respecte al període anterior (amb 242 places menys). En la seva distribució per titulacions, les places queden assignades de la següent manera per PSICOLOGIA: Psicòlegs (PIR): 130 places (2 places més que en la convocatòria 2012-2013). El Ple de la Comissió de Recursos Humans ha ratificat l'establiment d'una nota de tall en totes les titulacions. L'objectiu és augmentar la qualitat en la selecció dels professionals que accedeixen a aquesta formació. La nota de tall va ser introduïda per primera vegada en la convocatòria 2012-2013. Amb anterioritat, només s'exigia que la puntuació de l'examen fos positiva (superior a zero). L'any passat es va introduir el criteri que, per ser adjudicatari d'una plaça hauria d'obtenir-se, en l'exercici de contestacions múltiples, una nota igual o superior al 30% de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens. En aquesta convocatòria, es fixarà en el 35%. S'entendrà que superen la prova els aspirants la valoració particular dels quals de l'examen sigui igual o superior a aquest 35% de mitjana dels deu millors. La resta d'aspirants seran eliminats i no obtindran número d'ordre. Quant al calendari, el termini per a la presentació d'instàncies per optar a les places s'iniciarà l'endemà de la seva publicació en el BOE i es perllongarà 10 dies. El calendari aprovat per la Comissió de Recursos Humans preveu que les proves d'accés se celebrin el dissabte 1 de febrer de 2014.