Reunió institucional del COPIB amb el degà de la Facultat de Psicologia de la UIB

Publicat el 27 de Febrer de 2012

Dilluns passat, dia 20 de febrer, va tenir lloc a la seu del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears (COPIB), una reunió institucional a la qual hi varen assistir Javier Torres, degà del COPIB, Fernando Rivera, tresorer i coordinador del Servei d’Orientació al Col·legiat del COPIB, i el degà de la Facultat de Psicologia, Albert Sesé, per tractar, entre d’altres temes, la situació actual de la titulació de Psicologia Generalista Sanitària, a l'empara de l'establert en la Llei 33/2011 General de Salut Pública, en la disposició addicional setena de la qual s'estableixen els requisits per a l'obtenció de tal titulació a aquells/es professionals que es troben exercint la professió en l'actualitat.

Un altre tema que es va tractar en profunditat va ser el del màster oficial que es crearà per atorgar aquesta titulació a l'alumnat de les noves promocions de Psicologia i a els qui no reuneixin els requisits que estableix la Llei per a la seva homologació.

Aquest màster, que actualment es troba pendent d'una Ordre Ministerial que permeti regular la seva execució, tendrà validesa en tot el territori de l'Estat i en els estats membres de la Unió Europea, però les previsions més optimistes fan pensar que els estudis de màster no podran iniciar-se abans del curs acadèmic 2013/14.

En la reunió també es varen abordar altres qüestions relacionades amb la millora de la coordinació entre la Universitat i el COPIB per al desenvolupament de programes de col·laboració, tant en l'àmbit de la formació com en el de les pràctiques professionals, que ja s'estan desenvolupant a l'empara del Col·legi de Psicologia en altres comunitats autònomes.