Reunió del grup de treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes a la seu del Consell General de Col·legis Oficials de Psicologia

Publicat el 20 de Juny de 2012

El passat 2 de juny es va celebrar a Madrid la reunió del grup de treball de Psicologia de la Intervenció en Emergències i Catàstrofes, amb l’assistència dels representants de tots els col·legis oficials de psicologia de les diferents comunitats autònomes.

En la reunió, el coordinador va informar sobre la situació actual del “Procediment d’Acreditació del psicòleg/oga expert/a en Psicologia d’Emergències i Catàstrofes”. En relació al tema, es preveu que el proper mes de setembre/octubre de 2012, des del Consell General, s’enviaran als COP tota la informació per tal de poder iniciar els processos d’acreditació.

Després d’un ample debat, es va acordar crear una Comissió dins l’Àrea de Treball que estudiï unes directrius per tal de consensuar les variables i pautes de formació i elabori un document-guia que faciliti el procés d’acreditació als COP.

Es va presentar la revisió del document “Pautes d’Activació per a la Intervenció Psicològica en  Successos amb Víctimes Múltiples”, elaborat pel representant de Catalunya. S’acordà enviar-ho als COP pel seu estudi i consens. Per altra banda, es va considerar la necessitat que el Consell Estatal assumeixi la responsabilitat d’iniciar contactes de col·laboració amb el Ministeri d’Interior-Direcció General de Protecció Civil, en quant a aprofitar els estudis i revisions de les Directrius dels Plans d’Emergència.

Es va informar, també, de la 1ª Jornada Tècnica de la Red Iberoamericana de Psicologia d’Emergències (RIPE), celebrada el 28 de març de 2012, i sobre la 2ª Jornada de la RIPE que se celebrarà el proper dia 28 de juny. En quant al projecte RIPE, actualment té com a objectius: intervenció directa (elaborar el document de “Protocol d’atenció a múltiples víctimes”), investigació (transcultural i d’innovació en Psicologia de les Emergències) i formació.

La representant d’Espanya de la Federació Europea d’Associacions de Psicologia (EFPA), informa que actualment s’està elaborant un resumen de l’organització de les emergències en tots els països d’Europa. S’acordà que el Consell Estatal sol·liciti a la Direcció General de Protecció Civil que complimenti el qüestionari per evitar la visió fragmentària per comunitats autònomes.

Un altre punt que es va tractar va ser la proposta d’organització de les II Jornades Estatals de Psicologia de les Emergències el proper 2013, complint com a objectiu la formació i la divulgació.

Finalment, es va prendre en consideració la creació d’una Comissió d’Emergències, que estudiï els mitjans de comunicació i com tractar la informació, per tal d’elaborar una guia de bona praxis, que s’enviaria a l’Associació de Premsa i als departaments de comunicació dels COP.