Reunió del COPIB amb la Direcció General d'Interior, Emergències i Justícia del Govern Balear

Publicat el 13 de Setembre de 2011

El passat dia 26 de juliol, el degà del COPIB, Javier Torres, va mantenir una primera reunió amb la directora general d'Interior, Emergències i Justícia del Govern de les Illes Balears, Isabel Febrer, amb l'objectiu d'establir una primera presa de contacte per tal d’exposar-li la col·laboració que ve mantenint el COPIB amb aquesta Direcció General en relació al Conveni de Col·laboració en matèria d'assistència psicològica a les víctimes del delicte així com l'acord de col·laboració per a la realització de proves psicotècniques per a l'ús d'arma reglamentària en els cossos de policia local de les Illes Balears.

Així mateix, aquesta reunió va servir per traslladar a la Direcció General el treball que realitza el COPIB en matèria d’intervenció en emergències (plans de formació, assessorament, etc.) i poder establir unes línies de col·laboració mútua.

Al llarg de la reunió, es va exposar per part del COPIB la preocupació per la situació econòmica actual i les retallades pressupostàries per la seva possible repercussió als programes d’intervenció psicològica dirigida a la ciutadania.