Reunió del COPIB amb la Direcció General de Salut Pública i Consum del Govern de les Illes Balears

Publicat el 20 de Octubre de 2011

El passat dia 11 d'octubre de 2011 diversos membres de la Junta del COPIB (Magdalena Truyols, Fernando Rivera i Javier Torres) varen mantenir una reunió amb Federico Sbert, director general de Salut Pública i Consum, en relació a l'engegada del Registre de professionals sanitaris (RPS) de les comunitats autònomes.

L'objectiu d'aquest Registre és generar un instrument comú que permeti identificar als professionals, i relacionar-ho amb el tipus d'activitat assistències i el lloc on es desenvolupa en virtut de l'establert en el Decret 7/2011 de 4 de febrer. Es tracta de registrar tots els professionals sanitaris en l'àmbit de les Illes i que presten els seus serveis tant en l'Administració com en el sector privat i que, a més, serveixi perquè els ciutadans puguin conèixer les dades que els permetin informació sobre els professionals que han de tractar-los.

Aquesta reunió va servir per conèixer la normativa i les dades mínimes del RPS i els terminis de compliment i enviament.