Reunió del COPIB amb el Director General dels Serveis Centrals de l'ib-Salut

Publicat el 21 de Setembre de 2011

El passat 21 de juliol de 2011, varis representants del COPIB ens vàrem reunir amb el director general dels Serveis Centrals de l’ib-Salut, Sr. Juan José Bestard, i personal del seu equip, els quals ens convidaren per tractar diferents temes que afecten al col·lectiu de psicòlegs/gues en el marc sanitari. Aquesta va ser una primera presa de contacte en la qual es varen abordar de forma general diversos temes com ara la situació actual dels/de les psicòlegs/gues en l’ib-Salut, el recent procés d’estatutarització, la carrera professional, la futura creació d'estructures i serveis propis, etc.

Volem destacar l'excel·lent acolliment així com la voluntat d’un emplaçament posterior per tractar amb major profunditat tots i cadascun dels temes assenyalats, així com uns altres que puguin anar sorgint en el marc de la present legislatura.