Reunió de l'àrea de Psicologia de la Intervenció Social

Publicat el 31 de Octubre de 2011

El passat dia 15 d'octubre es va celebrar a Madrid la REUNIÓ DE L'ÀREA DE PSICOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL, a la seu del Consell General del COP.

 

En compliment de l’objectiu del Consell General de COP de crear divisions professionals en totes les Àrees d’Intervenció, es va analitzar i aprovar el Reglament de Règim Intern de la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social.

 

Així mateix, es presentaren els documents elaborats pels Grups de Treball:

Rols i funcions del Psicòleg/oga d’Intervenció Social.

Els criteris d’acreditació del Psicòleg/oga de la Intervenció Social, tant en formació com experiència professional, adaptats al Reglament Marc de les divisions professionals.

 

Per tal de continuar amb la línea de treball del Consell General de COP i, tal com estableix el procediment i requisits per a la creació d’una Divisió Professional, essent necessària la sol·licitud subscrita, al manco, per la meitat de les Juntes de Govern del Col·legis de Psicòlegs que formen el Consell General.

 

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, a la reunió celebrada el passat dilluns, dia 24 d’octubre de 2011, va acordar sol·licitar la creació de la Divisió de Psicologia de la Intervenció Social.

S’adjunten els documents, per a la seva consulta i degut coneixement, tenint en compte que encara poden esser modificats a la propera reunió del Consell General de COP.

 

Antònia Ramis Oliver

Vocal de l’Àrea de Psicologia Social i Emergències

 

 

DOCUMENTACIÓ:

Borrador V1.1 - Reglamento Regimen Interno Div. Psi. Interv. Social - 15-10-11

Criterios Acreditación Psi. de la Intervención Social - Octubre, 2011

Roles y Funciones del Psicologo Social - Octubre, 2011