Reunió de l'Àrea de noves tecnologies aplicades a la Psicologia del Consell General de COPS

Publicat el 8 de Novembre de 2011

El passat dia 22 d'octubre va tenir lloc a la seu del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, la primera reunió de l'àrea de noves tecnologies aplicades a la psicologia. Aquesta reunió va tenir com a objectiu principal avaluar i analitzar la situació actual de l'ús de les Noves Tecnologies (NT) en els diferents col·legis oficials de psicòlegs.

Així mateix, es varen establir els objectius que es duran a terme en el Consell:

1.      Impulsar l'ús de les NT aplicades a la Psicologia entre els col·legiats.

2.      Promocionar la innovació tecnològica de qualitat en Psicologia.

3.      Oferir suport i assessorament, quan se sol·liciti, al Consell General de COP –així com a les seves àrees i grups de treball- en l'ús i implementació de les NT en tots els seus esdeveniments: juntes, cursos, jornades, simpòsiums, congressos, etc.

4.      Promoure noves vies relacionades amb les NT que facilitin als col·legiats la comunicació, la difusió i l'acostament del Consell General de COP.

5.      Realització d'una Jornada Nacional amb l'objecte de conèixer què es fa (i què no) a Espanya en Psicologia en matèria de NT.

6.      Reflexionar sobre el present i el futur de les NT i el seu ús en Psicologia.