Reunió de la Junta de Govern del Consell General de la Psicologia

Publicat el 15 de Maig de 2018

El passat 21 d'abril va tenir lloc a Madrid una nova reunió de la Junta de Govern del Consell General de la Psicologia a la qual va assistir el degà del Col·legi Oficial de la Psicologia de les Illes Balears, Javier Torres.

A més a més d'abordar la situació actual de la Psicologia de l'Educació, les seves perspectives i estratègies, també es va tractar la regulació del Grau en Psicologia, duent a terme una revisió de la situació, actuacions futures i creació d'un full de ruta.

Altres assumptes que es trobaven a l'ordre del dia de la reunió varen ser la celebració del XI Congreso Iberoamericano de Psicología, "La profesión en su laberinto: teorías, prácticas, territorios", a celebrar a Córdoba (Argentina) de l'11 al 13 d'octubre de 2018, o el Conveni de Col·laboració per subscriure entre el COP i el Ministeri de Justícia, per a l'assistència psicològica i suport a les víctimes a les Oficines d'Assistència a les Victimes.

També es va sotmetre a estudi el Conveni de Col·laboració a subscriure entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i el Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs pel desenvolupament d'actuacions d'informació, prevenció i sensibilització en matèria de violència de gènere, així com l'homologació/reconeixement d'equivalència dels títols estrangers per a l'exercici de la psicologia a Espanya.

Igualment, es va informar de les reunions prèvies al simulacre de la Regió de Múrcia 2018, del seguiment de l'organització de les IV Jornadas Nacionales de Intervención Psicológica en Emergencias i de la implementació dels acords de la Junta de Govern de 21 d'octubre de 2017, sobre suport administratiu i l’Observatori contra l’Intrusisme.

Un altre dels punts de l'ordre del dia era l'estudi del conveni de col·laboració a subscriure entre MUFACE i el Consell General de la Psicologia, per facilitar l'accés als serveis de psicologia als mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat.