Resum de la reunió informativa de la Junta del COPIB amb els/les col·legiats/des de Menorca

Publicat el 24 de Maig de 2011

 

 

 

El passat dimarts dia 12 de maig, es va celebrar la reunió informativa de la Junta del COPIB amb els col·legiats/des de Menorca, a la seu del Consell Insular, amb l’assistència d’en Javier Torres (degà), na Maite Ferrero (vocal del COPIB a Menorca), n’Antònia Ramis (vicesecretària del COPIB) i en Fernando Rivera (tresorer i responsable del SOAP del COPIB). Hi assistiren 17 professionals de distintes àrees d’intervenció psicològica, la qual cosa va permetre intercanviar informació, observacions i suggerències.

Des del COPIB es va informar del que suposa l’aprovació de l’esmena 43 que acorda regular la situació dels psicòlegs/ogues del sistema sanitari sense títol d’especialista i les seves implicacions per a l’exercici de l’activitat professional.

Es va tractar el tema de la FORMACIÓ i de les possibilitats de participació dels col·legiats/des de les Illes, ja que la insularitat condiciona la seva assistència presencial.

Es varen proposar alternatives sobre les quals el COPIB es va comprometre a estudiar la viabilitat per tal d’aprofitar els recursos i mitjans existents a distintes institucions:

·        Per videoconferència.

·        Conveni de col·laboració entre la UIB i la seva delegació a Menorca.

·        Conveni de col·laboració entre els consells Insulars.

·        Valorar la formació on-line de la Conselleria d’Educació.

Es varen estudiar alternatives per a poder fer ús del fons bibliotecari del COPIB.

Així mateix, des del COPIB es va informar del compromís d’elaborar el Qüestionari d’activitats formatives anual, on els col·legiats/des podran manifestar el seus interessos i demanda específica de formació.

Es va valorar positivament la importància que es dóna des del COPIB de mantenir i impulsar la participació col·legial i la representació de la Vocalia de Menorca.