Resultat de la recollida d’informació sobre l’estat actual de la formació amb perspectiva de gènere al nostre país

Publicat el 12 de Juny de 2018

Des de l’equip de treball de formació del Grup de Psicologia i Igualtat de Gènere del Consell General de la Psicologia, s’ha realitzat una recollida de dades i una anàlisi general de la situació actual de la formació amb perspectiva de gènere i igualtat al nostre país.

El treball, evidentment, és tan sols una prospecció aproximativa de la situació. Donada la magnitud del tema, no pretén ser un estudi ni una investigació exhaustiva.

Les dades ofereixen una imatge de com i on ens formam els i les professionals de la psicologia en l'enfocament de gènere. Aquest era l'objectiu d'un dels treballs, i en l'altre, reflexionar sobre reptes, mancances i apostes formatives de futur en l'àrea d'igualtat i gènere.

Realment, de la feina realitzada hi ha molta informació recopilada, però s’ha intentat extreure i resumir una sèrie de conclusions en referència a la formació organitzada pels COPS, la situació de la incorporació de la perspectiva de gènere en psicologia i en els màsters que tenen a veure amb aquesta àrea.

Les conclusions principals a les que s’han arribat són les següents:

Formació als Col·legis de Psicologia.

Pel que fa a la formació que s'organitza en els Col·legis a l'àrea d'igualtat i gènere, en general s'observa que s'estan destinant molts recursos per a la formació general en violència de gènere i, sobretot, a l'abordatge de la intervenció de dones, filles i fills, aspectes metodològics i atenció a emergències.

Haurem de potenciar més la formació en intervenció amb agressors i entre adolescents, així com en intervenció en altres violències, en abusos i agressions sexuals, tema sobre el que és important incidir, ja que requereix un abordatge específic, una formació especialitzada, i es preveu que la incidència en l'aparició del nombre de casos vagi en augment, a més d’atenció a menors transsexuals.

Sense oblidar que la formació en gènere ha d’inserir-se en tots els àmbits del nostre treball de manera transversal, això suposa conèixer i comprendre la influència del constructe de gènere en cada un d'aquests àmbits de treball i en com realitzam la nostra praxi professional.

Formació a universitats i màsters.

Respecte al treball que s'ha realitzat sobre la incorporació de la perspectiva de gènere a Psicologia i en diferents màsters, també es recullen les conclusions en un informe. Però, a grans trets, s'observa que en molt poques facultats de psicologia hi ha assignatures de gènere i, si hi són, solen ser optatives, encara que és cert que de forma transversal poden ser-hi presents. També veiem que la nomenclatura sobre el maltractament és molt diversa i que el títol de "violència de gènere" no sempre assegura el seu enfocament teòric.

En revisar els màsters d'Igualtat i Gènere, d'Estudis Feministes, o d'Intervenció en violència de gènere, s'observa que hi ha molt pocs màsters sobre aquests temes adscrits directament a la facultat de psicologia, encara que en molts d'ells sí hi participen departaments de Psicologia i professorat de Psicologia.

Tampoc en els màsters s'assegura que el tractament de la violència es realitzi des d'una perspectiva de gènere, encara que utilitzin el terme.

De les conclusions que es poden extreure de les dades, ens preocupa que els i les estudiants de Psicologia encara no tenen una formació adequada, consistent i àmplia en la perspectiva de gènere, ni coneixen les seves implicacions en els aspectes psicològics i sobretot en la formació en intervenció de les violències masclistes.

Teniu enllaçat en aquest mateix article tots els materials, gràfics i taules d’informació, per si pogués resultar del vostre interès.

ANEXO I_GRÁFICOS FORMACIONES COPs.pdf

ANEXO II_RECOPILACIONES FORMACIÓN POR COPs.pdf

ASIGNATURAS GÉNERO EN PSICOLOGÍA_MÁSTER SANITARIO_PIR.PDF

COMPENDIO ESTATAL ESTUDIOS FEMINISTAS.DOCX

COMPENDIO ESTATAL MÁSTERES IGUALDAD.DOCX

COMPENDIO ESTATAL MÁSTERES VIOLENCIA.DOCX

COMPENDIO OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS.DOCX

CONCLUSIONES FORMACIONES IGUALDAD COPs.pdf

INFORME ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GÉNERO.PDF

MAPA PUNTOS 2018.jpg