Resultat Campanya Solidària del COPIB "Per a n'Ivan"

Publicat el 24 de Maig de 2011

En reunió de Junta Permanent del COPIB de dia 9 de maig de 2011 s’acordà tancar la “campanya solidària per a N’Ivan” i a la qual s’aconseguí una aportació econòmica de 1.435€ que es faran efectius a la col·legiada Marilén Vilallonga, mare de n’Ivan; que és un nin de 8 anys que pateix una malaltia greu i rara anomenada histiocitosi, una malaltia plena d'altres malalties, una malaltia que tant ataca a un òrgan com a un altre i que requereix un tractament molt especialitzat en el Children's Boston Hopital.

La Junta del COPIB vol agrair a tots/es els/les col·legiats/des que han col·laborat desinteressadament a dita campanya solidària.