Representants de la Junta de Govern del COPIB es reuneixen amb la nova directora de l’IB-Dona

Publicat el 17 de Setembre de 2019

Representants de la Junta de Govern del COPIB es varen reunir el passat 5 de setembre amb la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Durán, i la tècnica del citat departament, Maria Antònia Salvá Mut, per a revisar amb la nova responsable de l'organisme dependent del Govern de les Illes Balears les bases del conveni de col·laboració que vincula a totes dues institucions des de 2017 i acordar la seva continuïtat. En concret, en representació del Col·legi, a la trobada, hi varen assistir el degà, Javier Torres; la vicedegana, María José Martínez; i la sotssecretària i vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere, Ana María Madrid.

Durant la reunió, que va tenir lloc a les dependències de l’IB-Dona, a més de revisar els convenis establerts, els representants del COPIB varen posar sobre la taula una proposta que permeti oferir assistència immediata (in situ o telefònicament) a dones que estan patint un episodi de violència de gènere mitjançant l'activació del GIPEC IB 112. Maria Durán va coincidir en la importància de donar suport psicològic immediat en aquests casos i va emplaçar als responsables del Col·legi per a mantenir noves reunions que permetin analitzar amb detall com i de quina manera hauria d'articular-se aquesta resposta psicològica.

Així mateix, els membres de la Junta del COPIB varen lliurar a la directora de l’IB-Dona un dossier detallat del programa de les XI Jornades Nacionals de Psicologia de Violència contra la Dona, que se celebraran en Es Baluard de Palma, els dies 22 i 23 de novembre, sota el lema ‘Dones en situació d'especial vulnerabilitat: immigració, diversitat funcional, gent gran, prostitució i tracta, diversitat sexual, addiccions i salut mental’.

A l'espera que es concreti la col·laboració de l’IB-Dona, des del Col·legi es va sol·licitar suport institucional per a difondre la trobada entre els professionals i els equips de treball vinculats a l’Institut amb l'objectiu de propiciar la seva participació i afavorir una anàlisi i debat multidisciplinari que permetin impulsar accions específiques per a erradicar la bretxa de discriminació i estigma que pateixen els col·lectius de dones més vulnerables i de manera general, per a superar aquesta xacra social.