Representants de la Junta de Govern del COPIB es reuneixen amb el batle de Palma

Publicat el 25 de Setembre de 2019

Representants de la Junta de Govern del COPIB es varen reunir el passat 12 de setembre amb el batle de Palma, José Hila, i amb la regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI a Cort, Sonia Vivas, per a estudiar les bases de possibles acords de col·laboració entre totes dues institucions, especialment enfocats a garantir el benestar i una correcta intervenció de col·lectius vulnerables a la ciutat de Palma. En concret, en representació del Col·legi, a la reunió celebrada en les dependències de batlia del Consistori, hi varen assistir el degà, Javier Torres; la vicedegana, María José Martínez; la sotssecretària i vocal de Psicologia d'Igualtat i Gènere, Ana María Madrid; i la vocal de Psicologia Social, María Del Diego Barquín.

Durant la trobada, els representants del COPIB varen explicar al batle el treball que desenvolupa el Col·legi, així com els programes que centren la seva activitat diària i els principals temes que preocupen el col·lectiu professional de Psicologia de les Illes i en els quals la participació i suport de l’Ajuntament resulta necessària.

Sobre aquest tema, cal destacar la bona disposició de José Hila i de la regidora Sonia Vivas, per a donar continuïtat i col·laborar especialment en programes d'intervenció d'assetjament entre iguals, prevenció d'autolesions i prevenció del suïcidi en col·lectius vulnerables i servei de postemergències, entre d’altres.

Finalment, els membres de la Junta del COPIB varen lliurar al batle de Palma i a la regidora Vivas un dossier detallat del programa de les XI Jornades Nacionals de Psicologia de Violència contra la Dona, i varen sol·licitar la col·laboració de la institució en l'esdeveniment que se celebrarà en Es Baluard de Palma, els dies 22 i 23 de novembre, sota el lema ‘Dones en situació d'especial vulnerabilitat: immigració, diversitat funcional, gent gran, prostitució i tràfic, diversitat sexual, addiccions i salut mental’. Així mateix, es va traslladar la invitació formal al batle perquè intervingui en la inauguració de les jornades.