Realitzada la presentació del llibre: “Psicobiología de los estados especiales de consciencia: algunas aportaciones”

Publicat el 6 de Febrer de 2018

Dimarts passat, 30 de gener de 2018, José Ángel Rubiño Díaz, psicòleg general sanitari, expert en Neuropsicologia Clínica i membre actiu de la Vocalia de Psicologia de l'Envelliment del COPIB (email: josepsico78@hotmail.com)va dur a terme a les 18.00 hores la presentació del seu llibre titulat: “Psicobiología de los Estados Especiales de Consciencia-Algunas Aportaciones”. El tema general d'interès destacava per les diferents aportacions a l'estudi neurocientífic dels processos de consciència relacionat amb la neuropsicologia, psicopatologia i estats especials de consciència. Va exposar de forma breu cinc treballs que ha anat desenvolupant en els últims anys, entre els quals destaquen:Anosognosia en la Enfermedad de Alzheimer, Implicación del Lóbulo Frontal en los Procesos de Consciencia, Efectos de la Meditación Budista sobre la Actividad del EEG y Cambios Funcionales y Estructurales que se Producen en las Áreas Cerebrales de Meditadores muy Experimentados, Trastornos Disociativos y la Implicación de la Atención en el Reconocimiento de la Expresión Facial de las Emociones en Pacientes con Deterioro Cognitivo.

A la presentació, hi va acudir un grup reduït de psicòlegs i convidats, però amb un gran interès en el tema.

Finalitzada la presentació, els assistents es varen mostrar molt participatius i es creà un espai de preguntes, debat i discussió molt enriquidor.

L'autor del llibre i collega ha donat per a la biblioteca del COPIB un exemplar de l'obra.

Les persones interessades a adquirir el llibre ho poden sollicitar a través del web de l'editorial Académica Española.

El nostre més sincer agraïment a tan generós i entusiasta collega.