Qüestionari "Competències del/de la Psicòleg/oga Educatiu/va"

Publicat el 3 de Gener de 2018

La vocalia de Psicologia Educativa del COPIB ha rebut per part de la Divisió de Psicologia Educativa el qüestionari sobre “Competències del Psicòleg/oga Educatiu/va” elaborat pel representant del Consell General en el “SC on Psychology in Education” de la European Federation of Psychologists´ Associations (EFPA), Dr. José Antonio León, amb l'objectiu de conèixer la situació a Espanya del desenvolupament de les Competències dels/de les Psicòlegs/ogues Educatius/ves, per realitzar, més tard, un estudi ampli sobre aquestes competències en la Unió Europea. Les dades obtingudes es presentaran en la reunió que mantindrà la Divisió amb els representants internacionals de Psicologia Educativa de l'EFPA, que tendrà lloc a la Seu del Consell General de la Psicologia, el 9 de febrer de 2018.

Per l'anteriorment exposat, vos adjuntam l'accés a aquest qüestionari fent clic en aquest enllaç.