Publicada la Macroenquesta de Violència contra la Dona 2019

Publicat el 15 de Setembre de 2020

La Macroenquesta de Violència contra la Dona és l'operació estadística oficial més rellevant que es realitza a Espanya per a mesurar la prevalença de la violència contra la dona. Es realitza aproximadament cada 4 anys des de 1999 i està inclosa en el Pla Estadístic Nacional.

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere ha estat l'encarregada de la seva elaboració en les edicions de 2011, 2015 i 2019.

La Macroenquesta que aquí es presenta és la sisena que es realitza a Espanya.

El seu principal objectiu és conèixer el percentatge de dones de 16 o més anys residents a Espanya que han patit o que sofreixen actualment algun tipus de violència pel fet de ser dones.

Per a la seva consulta podeu anar al següent enllaç:

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta2019_Estudio.pdf