Publicació de la Guia de bones pràctiques en informes pericials

Publicat el 7 de Setembre de 2011

Les Guies de Bones Pràctiques són la síntesi dels coneixements adquirits sobre la manera idònia de realitzar una determinada pràctica pericial a la llum dels coneixements existents a cada moment que serveixi per orientar als professionals, als usuaris, a l'Administració i a la societat en general.

La legitimitat de l'autoritat d'un expert està basada en el fet que els seus plantejaments se sustentin en criteris imparcials, teories fonamentades, investigacions contrastades, instruments fiables i actuacions efectives.

Un dels àmbits d'activitat professional en els quals resultava inajornable l'elaboració d'una Guia de Bones Pràctiques era el de l'elaboració d'informes pericials sobre guarda i custòdia i règim de visites.

Tant pel nombre de menors afectats com, sobretot, per les conseqüències per a la seva estabilitat i desenvolupament emocionals, així com per les repercussions socials i personals que tenen els informes en l'àmbit de família, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Madrid va assumir el repte d'elaborar la present GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS.

D'aquesta forma, al llarg del present document s'estableix una clara diferència entre el que cal considerar com a informe psicològic sobre guarda i custòdia i altres tipus d'informes psicològics (informes de capacitat d'una persona per exercir la custòdia o informe de competència parental, informes sobre la relació amb un dels pares, informes de la relació entre germans, etc.) que, encara podent ser útils per aportar informació sobre la relació dels menors amb una de les parts, en no valorar a tots els membres de la unitat familiar i les seves relacions, no està justificat que formulin recomanacions sobre el règim de guarda i custòdia o de visites dels menors.