Psicologia i conscienciació davant la crisi climàtica. Mou-te!

Publicat el 1 de Octubre de 2019

El canvi climàtic és un dels problemes més urgents als quals s'enfronta actualment la societat. Encara que usualment està descrit com un problema ambiental, és millor entendre-ho com un problema humà. S'està demostrant les repercussions actuals i potencials del canvi climàtic en el benestar social i salut psicològica dels adults i menors. Tot això demostra la necessitat de canviar la consciència de la ciutadania per a millorar conductes i accions encaminades a millorar el nostre planeta.

És preocupant la informació aportada per l'organització Save the Children. Ha alertat que el 80% de les morts i malalties provocades per la crisi climàtica afecten els nins i nines, un col·lectiu especialment vulnerable davant les inundacions, les sequeres i les temperatures extremes com a conseqüència del canvi climàtic.

Es poden veure les conseqüències de la desertificació galopant en països com Somàlia o Mauritània en termes d'inseguretat alimentària, riscs per a la salut i desplaçament forçós de nins, nines i de les seves famílies. Segons les seves dades, més de 600 milions de nines i nins viuen en els 10 països més vulnerables al canvi climàtic. Entre els seus efectes està la pol·lució ambiental, relacionada amb el retard en el creixement intrauterí o el baix pes en néixer, la qual cosa comporta un deficient desenvolupament cognitiu del bebè.

A més, altres desastres com les sequeres provoquen una reducció de l'accés a aliments i, en conseqüència, desnutrició o malnutrició i migracions forçoses. Així mateix, la falta d'accés a aigua potable originada per inundacions incrementa les malalties com la malària i la diarrea, segons va advertir l'ONG.

A això, se suma la destrucció d'escoles, hospitals i habitatges per tifons, tempestes tropicals o ciclons, que suposa que les nines, nins i les seves famílies s'enfrontin a inseguretat alimentària, desocupació i abandonament escolar.

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) s'adhereix a la protesta internacional pel clima reclamant mesures per a combatre el canvi climàtic i, per descomptat, un dels seus objectius és posar-se a la disposició de les administracions i organitzacions –com a motor de canvi- per a treballar conjuntament en totes aquelles àrees implicades en la promoció de conductes responsables i saludables amb el medi ambient.