Psicologia General Sanitària: Obert el procés per optar a l'acreditació de Psicòleg General Sanitari

Publicat el 7 de Setembre de 2012

Després de l’àrdua i insistent tasca duita a terme pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears ja és possible tramitar l’acreditació com a psicòleg/loga general sanitari.

Com sabeu, la Disposició Addicional Setena de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, ha regulat la professió del psicòleg sanitari generalista, amb la denominació de Psicòleg General Sanitari, que ve a regular una històrica reivindicació col·legial: el reconeixement de la Psicologia com a professió sanitària.

Immediatament després de la publicació de la Llei al BOE, ens posarem en contacte amb la Conselleria de Salut del Govern balear per acordar el procediment per aconseguir tal reconeixement, que finalment s’ha vist recompensat amb la signatura d’un conveni entre la Conselleria de Salut, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears.

Ha estat una tasca difícil, plena d’entrebancs i moltes reunions entre les parts integrants fins a poder fer entendre i aconseguir que, a més de l’acreditació de centres sanitaris, era necessària l’acreditació dels professionals a títol personal, donat que la llei només estableix  que els/les professionals que compleixin “certs requisits” puguin realitzar activitats sanitàries als efectes de registrar les seves consultes com a centres sanitaris.

Finalment, el passat 15 de maig de 2012 es va procedir a la signatura del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears per poder sol·licitar l'acreditació com a Psicòleg General Sanitari, creant una comissió d’acreditació entre les parts integrants.

Així doncs, des del COPIB volem animar-vos que presenteu la vostra sol·licitud d’acreditació.

Podreu obtenir tota la informació necessària a través del nostre web (www.copib.es) a l’enllaç creat a tal efecte.