Pròxima activació del Campus Virtual del COPIB

Publicat el 9 de Juliol de 2013


El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) posarà pròximament a l'abast de tots els professionals de la Psicologia un entorn virtual d'aprenentatge on es puguin intercanviar experiències adquirint coneixements. Aquesta formació adaptada a les noves tecnologies facilitarà l'aprenentatge d'una manera innovadora i ajustant-se a les necessitats personals.

L'e-learning, o aprenentatge electrònic, és, cada vegada més, el sistema d'estudi-aprenentatge preferit pels professionals ja que permet, sense desplaçaments ni horaris marcats, obtenir una formació completa, disposant a l'instant de tots els materials, i de manera personalitzada: l'alumnat tria els seus propis períodes d'estudi, seguint el seu ritme de treball i assessorat pels tutors del curs.

El Campus Virtual del COPIB té, com a funcions, entre d’altres:

  • Permetre accedir a un ensenyament que doni cabuda a la lectura, la reflexió i el debat, on l'aula no és l'espai exclusiu i diferents professionals interactuen.
  • Facilitar als professionals millors materials multimèdia i sempre disponibles, que facilitin diferents ritmes de treball i eliminin barreres vinculades a l'espai i al temps.
  • Permetre connectar-se a la xarxa des de qualsevol punt i de manera que estudiants i professorat abordin un veritable desenvolupament de la teleformació.
  • Obrir el Campus a l'exterior, potenciant al màxim la filosofia de districte únic per poder donar cabuda a altres professionals de la Psicologia d'altres comunitats autònomes o de l'estranger.

En definitiva, el Campus Virtual del COPIB que vos presentarem pròximament, agruparà una oferta institucional en col·laboració amb la Universitat Camilo José Cela i el Centre d'Estudis Universitaris de La Salle (International Graduate School) que s'anirà ampliant gradualment a partir dels vostres suggeriments d'accions formatives.

Esperam la vostra participació activa en aquest nou projecte formatiu iniciat pel COPIB i que s’activarà els pròxims dies.