Programa de formació continuada a distància (FOCAD). Edició quarantena tercera

Publicat el 15 de Octubre de 2020

EDICIÓ QUARANTENA TERCERA

PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTINUADA A DISTÀNCIA (FOCAD)

El Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD)amb la finalitat de promoure l'actualització cientificoprofessional dels/de les psicòlegs/as col·legiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, Psicologia del Trànsit i de la Seguretat, etc.).

Aquest Programa consisteix en l'estudi, i avaluació dels coneixements, de diversos materials educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/ogues acadèmics/ques i professionals. Els psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores (2 crèdits).

Amb l'objectiu que els/les nous/ves col·legiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferirem progressivament els cursos de les 42 edicions realitzades al llarg d'aquests 11 anys, revisades i actualitzades. Si ja has realitzat la primera edició d'aquests cursos, i ho desitges, pots realitzar també la 2a edició actualitzada.

Els cursos del FOCAD s'adscriuen a una, o diverses Divisions Professionals del Consell General de la Psicologia d'Espanya, de manera que seran vàlides a l'hora de sol·licitar passar de ser membre ordinari a membre titulat (antics acreditats) d'aquestes Divisions.

A continuació vos presentam EDICIÓ Núm. 43 (OCTUBRE-DESEMBRE 2020) amb els materials que vos podeu descarregar i imprimir per al seu estudi, a través del web oficial del FOCAD https://www.focad.es/, mitjançant clau personalitzada (núm. de col·legiat/a i NIF personal), tal com se t'indica en l'espai d'ajuda.

NOVA EDICIÓ FOCAD

Des del 16 d'octubre fins al 6 de gener de 2021 podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

* TERÀPIA ASSISTIDA AMB ANIMALS EN LA INTERVENCIÓ AMB PACIENTS AMB ESQUIZOFRÈNIA

* INTERVENCIÓ TELEPSICOLÒGICA: LA PRÀCTICA

* PÈRDUA I DOL PERINATAL

Des del 16 d'octubre fins al 6 de gener de 2021 podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superats, rebre la corresponent certificació.

* ATENCIÓ PRIMERENCA. TEORIA I PRÀCTICA

* ATENCIÓ PSICOLÒGICA A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE: AVALUACIÓ, INTERVENCIÓ TERAPÈUTICA I EINES

* DEURES LEGALS D’OBLIGAT COMPLIMENT EN PSICOLOGIA, BÀSICS EN ÈTICA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

* INTERVENCIONS PSICOLÒGIQUES PER A L’ESQUIZOFRÈNIA

FOCAD PER A DIVISIONS

Com a membre de la Divisió pots realitzar els cursos que a continuació es detallen:

Des del 7 de gener fins al 31 de desembre de 2020 podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superat, rebre la corresponent certificació.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

* PROCESSOS DE SUPERVISIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPSY EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS (PTO)

* LA NORMA UNE-ISO 10667

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

* INFLUÈNCIA DE LES EMOCIONS EN L'APRENENTATGE I CREIXEMENT PERSONAL

* FONAMENTS DE CRIANÇA POSITIVA

* LES FUNCIONS EXECUTIVES EN L'ÀMBIT EDUCATIU: DEFINICIÓ, AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l'Activitat física i de l'Esport

* COM SER COMPETENT COM A PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA DE L'ESPORT?

* PSICOLOGIA DE L'ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

* ASPECTES PSICOLÒGICS DE LES LESIONS ESPORTIVES: TEORIA I PRÀCTICA PROFESSIONAL

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

* GIR TRANSDIAGNÒSTIC I TORNADA DE LA PSICOPATOLOGIA: PROPOSTA D'UNA INTEGRACIÓ EXISTENCIAL-CONTEXTUAL

* TRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL

* TRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

* PERSPECTIVES TRANSDIAGNÒSTIQUES EN PSICOTERÀPIA

* REGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA Al CAMP CLÍNIC

* TRACTAMENT BASAT EN LA MENTALITZACIÓ PER A TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

* VALORACIÓ FORENSE DEL DANY PSICOLÒGIC EN VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

* LA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

* LA NEUROPSICOLOGIA DINS DE L'EXERCICI FORENSE

FOCAD per a Divisió d'Intervenció Social

* LA MEDIACIÓ INTERGENERACIONAL EN CONFLICTES FAMILIARS. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ

* LA FUNCIÓ DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN XARXA

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Trànsit i de la Seguretat

* EL ROL ACTUAL DEL/DE LA PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA EN EL PERMÍS PER PUNTS