Programa de formació continuada a distància (FOCAD). Edició quarantena primera

Publicat el 22 de Gener de 2020

El COPIB vos informa que el Consell General de la Psicologia d'Espanya té en marxa un Programa de Formació Continuada a Distància (FOCAD) amb la finalitat de promoure l'actualització científicoprofessional dels/de les psicòlegs/ogues col·legiats/des en diferents camps de la intervenció psicològica (Psicologia Clínica i de la Salut, Psicologia Educativa, Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans, Psicologia de la Intervenció Social, Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport, Psicologia Jurídica, etc.).

Aquest Programa consisteix en l'estudi i avaluació dels coneixements de diversos materials educatius elaborats per prestigiosos/es psicòlegs/gues acadèmics/ques i professionals. Els psicòlegs/ogues que superin aquesta avaluació obtindran el corresponent certificat de 20 hores (2 crèdits).

Amb l'objectiu que els/les nous/ves col·legiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferirem progressivament els cursos de les 40 edicions realitzades al llarg d'aquests 10 anys, revisades i actualitzades. Si ja has realitzat la primera edició d'aquests cursos, i ho desitges, pots realitzar també la 2a edició actualitzada.

Els cursos del FOCAD s'adscriuen a una, o diverses Divisions Professionals del Consell General de la Psicologia d'Espanya, de manera que seran vàlides a l'hora de sol·licitar passar de ser membre ordinari a membre titulat (antics acreditats)d'aquestes Divisions.

A continuació vos presentam la QUARANTENA PRIMERA EDICIÓ 2020, amb els materials que et pots descarregar i imprimir per al vostre estudi, a través del web oficial del FOCAD https://www.focad.es/, mitjançant clau personalitzada (núm. de col·legiat/da i NIF personal), tal com s'indica en l'espai d'ajuda.

Des del 16 de gener de 2020 i fins al 31 de març de 2020, podràs contestar els qüestionaris d'avaluació i, una vegada superat, rebre la corresponent certificació.

NOVA EDICIÓ FOCAD

ØELS PROGRAMES ALTERNATIUS AL COMPLIMENT DE PENES ENFOCATS DES DE LA PSICOLOGIA

ØINTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN CIBERASSETJAMENT ESCOLAR I IDEACIÓ SUÏCIDA

ØAPORTACIONS DE LA PSICOANÀLISI RELACIONAL PER ALS PSICÒLEGS CLÍNICS

SEGONES EDICIONS FOCAD

Amb l'objectiu que els/les nous/ves col·legiats/des puguin accedir a les anteriors edicions del FOCAD, oferim 5 cursos d'edicions realitzades al llarg d'anys anteriors, revisades i actualitzades.

ØMALTRACTAMENTS A LA GENT GRAN, DETECTAR, PREVENIR I ACTUAR DES DE LA PSICOLOGIA

ØASSETJAMENT I CIBERASSETJAMENT ESCOLAR: ANÀLISI, AVALUACIÓ, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ

ØELS TRASTORNS DE COMPORTAMENT I L'ASSETJAMENT ESCOLAR EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA: UNA REVISIÓ DE LA SEVA AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ DES DE LA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA

ØLA INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN PERSONES AMB DEPENDÈNCIA A L'ALCOHOL

ØHABILITATS SOCIALS I COMPETÈNCIA SOCIAL

FOCAD PER A DIVISIONS

De manera permanent, pots accedir als cursos de FOCAD específics per als membres adscrits de les Divisions. Recorda que només tendràs accés als cursos de la Divisió a la qual hi pertanyis. Qui desitgi fer els cursos del FOCAD per a les Divisions haurà de sol·licitar, de manera gratuïta, la seva incorporació a aquestes.

FOCAD per a Divisió de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i els Recursos Humans

ØPROCESSOS DE SUPERVISIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPSY EN PSICOLOGIA DEL TREBALL I DE LES ORGANITZACIONS (PTO)

ØLA NORMA UNE-ISO 10667

FOCAD per a Divisió de Psicologia Educativa

ØINFLUÈNCIA DE LES EMOCIONS EN L'APRENENTATGE I CREIXEMENT PERSONAL

ØFONAMENTS DE CRIANÇA POSITIVA

FOCAD per a Divisió de Psicologia de l’Activitat física i de l’Esport

ØCOM SER COMPETENT COM A PROFESSIONAL DE LA PSICOLOGIA DE L'ESPORT?

ØPSICOLOGIA DE L'ESPORT: RENDIMENT, LESIONS ESPORTIVES I GALÀXIA DE FACTORS INFLUENTS

ØASPECTES PSICOLÒGICS DE LES LESIONS ESPORTIVES: TEORIA I PRÀCTICA PROFESSIONAL

FOCAD per a Divisió de Psicologia Clínica i de la Salut

ØGIR TRANSDIAGNÒSTIC I TORNADA DE LA PSICOPATOLOGIA: PROPOSTA D'UNA INTEGRACIÓ EXISTENCIAL-CONTEXTUAL

ØTRASTORNS DE PERSONALITAT, TRAUMA I DISSOCIACIÓ ESTRUCTURAL

ØTRACTAMENTS PSICOLÒGICS PER A LA INTERVENCIÓ PRIMERENCA EN PSICOSI

FOCAD per a Divisió Psicologia de Psicoteràpia

ØPERSPECTIVES TRANSDIAGNÒSTIQUES EN PSICOTERÀPIA

ØREGULACIÓ EMOCIONAL APLICADA AL CAMP CLÍNIC

ØTRACTAMENT BASAT EN LA MENTALITZACIÓ PER A TRASTORNS DE LA PERSONALITAT

FOCAD per a Divisió de Psicologia Jurídica

ØVALORACIÓ FORENSE DEL MAL PSICOLÒGIC EN VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

ØLA JUSTÍCIA RESTAURATIVA I LA MEDIACIÓ PENAL

FOCAD per a Divisió d’Intervenció Social

ØLA MEDIACIÓ INTERGENERACIONAL EN CONFLICTES FAMILIARS. ESTRATÈGIES I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ

ØLA FUNCIÓ DEL/DE LA PSICÒLEG/OGA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN XARXA