Professionals de la psicologia d'Eivissa i Formentera es formen per a intervenir en crisi amb violència de gènere i multiculturalitat i dol en les diferents religions

Publicat el 30 de Gener de 2020

Professionals de la Psicologia d'Eivissa i Formentera es varen donar cita els dies 18 i 19 de gener a la seu de l’AECC d'Eivissa per a assistir al curs d’“Intervenció en crisi amb violència de gènere i multiculturalitat i dol en les diferents religions”. La formació organitzada pel COPIB tenia dos objectius principals. D'una banda, revisar els conceptes, indicadors i criteris d'intervenció que han de dominar els professionals de la Psicologia en els casos de violència de gènere. D'altra banda, aprofundir i aprendre les característiques específiques de cadascuna de les confessions religioses i culturals més habituals que es troben en l'Estat en relació amb l'atenció a les persones en el procés de dol per a poder donar una resposta més ajustada a les necessitats de suport psicològic respectant les especificitats de cadascuna d'elles.

Amb aquesta finalitat, el curs impartit per Lourdes María Fernández Márquez, màster en Psicologia clínica i d'emergències i membre de la Xarxa d'Atenció a Víctimes de Terrorisme, entre d’altres ocupacions, va desenvolupar un programa eminentment pràctic que va permetre a les persones assistents no sols revisar conceptes bàsics i adquirir-ne altres de nous, sinó aprendre a utilitzar-los mitjançant la resolució de casos pràctics personalitzats i dinàmics, la discussió del grup del grup d'assistents i l'intercanvi d'idees.