Procés de selecció extraordinari de professionals pel servei de suport i intervenció psicològica després d’una situació d’emergència a Eivissa/Formentera

Publicat el 4 de Juny de 2019

Benvolgut/da collegiat/da:

A l’any 2018 el COPIB es va presentar a la licitació per obtenir i gestionar el servei de suport i intervenció psicològica post emergències. Es tracta d’una prestació tècnica adreçada a persones i/o famílies que, després d’una situació traumàtica greu en la qual ha actuat prèviament el Servei d'emergències de les Illes Balears (SEIB112), requereix, una vegada valorades les causes i les respostes dels afectats, de l’actuació d’especialistes de la psicologia. Aquesta intervenció serveix per evitar elaboracions de dol patològiques que puguin condicionar l’estat psicològic de les persones afectades en un futur.

És una prestació tècnica integrada dins el Servei de Famílies de la Direcció General de Menors i Famílies de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

El servei atén a persones i familiars directament afectats per esdeveniments traumàtics amb resultat de mort, en l’abordatge de les seqüeles psicològiques produïdes per la situació traumàtica, especialment si aquestes seqüeles són molt greus en les quals l’objectiu és prevenir la cronificació. D’altra banda, i de manera excepcional, es podrà atendre a aquelles persones que directament han estat les causants de morts, quan aquesta hagi estat per causa fortuïta o no intencionada.

El servei es ve prestant de la següent manera:

▪Causes traumàtiques de gran impacte: assassinats i/o homicidis (inclosos per causa terrorista), suïcidis consumats, violència de gènere en el cas de mort de la víctima. En tots aquests casos, es realitzarà la valoració post-impacte del Servei de Famílies, sempre que així ho sollicitin voluntàriament els familiars directes (en primer grau) i així ho determini l'avaluació psicològica.

▪Accidents traumàtics amb resultat de mort en general, amb especial incidència en menors d’edat i desaparicions.

El COPIB ha acordat fer un procés de selecció extraordinari per a cobrir el llistat de titular i suplent ja que la psicòloga que actualment presta el servei ha comunicat que no podrà continuar. En reunió de Junta de Govern de 20 de maig s’acordà posar en marxa el procés de selecció per si a algun/a de vosaltres pugues estar-hi interessat/da.

L’horari seria el següent:

Illa Intervenció psicològica 20% gestió i coordinació
Eivissa-Formentera 7 hores setmanals 1,4 hores setmanals

Les intervencions poden consistir en el desenvolupament de diferents tipus de sessions:

▪Sessions individuals

▪Sessions conjuntes amb diferents membres de la família

▪Sessions grupals

La durada de la intervenció dependrà del ritme i l’evolució de la persona, i també de la resta de familiars. En qualsevol cas, aquest període no podrà superar les 18 sessions. El procediment consisteix a concertar sessions periòdiques amb la freqüència i horari que es determini amb el professional i amb una durada aproximada de 50 minuts. El preu de les sessions està estipulat en 19,23€ d’acord amb el preu màxim de la licitació.

En espera de rebre els vostres currículums, rebeu una cordial salutació,

Javier Torres Ailhaud Antònia Ramis Oliver

Degà del COPIB Vocal de Psicologia d’Emergències del COPIB

ANNEXES:

1 Procés de selecció extraordinari de professionals pel llistat de suplents pel servei de suport i intervenció psicològica després d’una situació d’emergència

2 Model declaració responsable

3 Autorització utilització dades

4 Barem puntuació currículums