Presentat el Pla Autonòmic contra el Tràfic de Dones i Nines amb finalitats d'Explotació Sexual i d'Abordatge a la Prostitució que recull les aportacions del COPIB

Publicat el 14 de Maig de 2019

La seu del Consolat de Mar va acollir el passat 30 d'abril la presentació del Pla Autonòmic de Lluita contra el Tràfic de Dones i Nines amb finalitats d'Explotació Sexual i d'Abordatge a la Prostitució (2019-2022) El document, elaborat durant els últims mesos a través d'un procés de treball en xarxa coordinat entre administracions, institucions i agents implicats en aquesta tasca planteja 60 accions per a complir amb 12 objectius dividits en 4 eixos d'actuació. El COPIB ha estat una de les entitats que han col·laborat en la realització del citat pla, que a més d'incorporar totes les recomanacions, propostes i al·legacions de la institució col·legial deixa constar en els seus crèdits la participació del COPIB, del degà, Javier Torres, i de la vocal d'Igualtat i Gènere, Ana María Madrid.

Els objectius d'aquest pla són millorar la detecció, la prevenció, la intervenció i la sensibilització enfront d'aquesta qüestió, a més de la millora de la diagnosi i del coneixement de la realitat que es viu a les Illes Balears. Així mateix, pretén donar eines per a garantir la protecció i la recuperació i integració social, psicològica i laboral de les dones en situació de tràfic i de prostitució, a més de coordinar la intervenció i la planificació d'accions de totes les entitats implicades.

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, va presidir la Mesa de Coordinació del pla acompanyada per la consellera de Presidència, Pilar Costa, i va destacar que el document és fruit de la política decidida de l'Executiu autonòmic en la lluita contra la violència masclista i per a garantir els drets de totes les persones que viuen a les Illes Balears. En aquest sentit, Armengol va agrair el treball i la implicació de totes les entitats i va recordar que “la prostitució i el tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual és una altra forma de violència contra les dones. Unes dones que quan són migrants pateixen una doble discriminació”. En aquesta direcció, la presidenta va assegurar que no es pot permetre que en la comunitat hi hagi dones en una situació de vulnerabilitat tan extrema.

El pla presentat té una vigència de 4 anys i estarà coordinat per una comissió interinstitucional formada per un representant de cada organització i entitat implicada, inclosa el COPIB. El seguiment i l'evolució la durà a terme l'Institut Balear de la Dona, que s'ha encarregat de coordinar l'elaboració del pla. El Govern preveu un pressupost de 2.850.000 euros per a poder desenvolupar les mesures que es recullen, provinents de la partida anual corresponent al Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. D'altra banda, a més de l'elaboració d'aquest pla, s'ha redactat un protocol autonòmic, el qual estableix els criteris per a aconseguir una atenció integral a les víctimes, coordinada entre entitats, administracions i forces i cossos de seguretat i que es va presentar en el Consell de Govern el novembre passat.

Com es va gestar el Pla.

L'elaboració i aplicació del pla autonòmic contra el tràfic estan emmarcades en les polítiques de lluita contra les violències masclistes que duu a terme el Govern. Després de l'aprovació d'una Proposició No de Llei al Parlament que instava a l'executiu a desenvolupar un pla per treballar en prevenció i sensibilització i garantir la protecció, recuperació i integració social, psicològica i laboral de les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, el Consell de Govern va encarregar a l'Institut Balear de la Dona la redacció, que es va programar en la Mesa de Coordinació, que es va reunir per primera vegada en el Consolat de Mar al maig de l'any passat i a partir de la qual es varen constituir tres meses tècniques, una formada per professionals d'àmbit social, una altra de professionals de l'àmbit jurídic i la tercera amb representants de les administracions. En el si d'aquest marc de treball s'han anat avaluant diferents propostes i s'han realitzat labors de recopilació d'informació en grups focals, grups de discussió i entrevistes a persones significatives o expertes en la matèria.

Algunes de les accions que proposa són campanyes informatives sobre el tràfic, campanyes per a deconstruir els estereotips i estigmes respecte a la prostitució, també dirigides als prostituïdors i als turistes; la incorporació de continguts sobre tràfic per a explotació sexual i prostitució a la formació afectiva i sexual que es fa en secundària, batxillerat i FP, o la diagnosi sobre la prostitució i el tràfic i l'estudi sobre el perfil de les víctimes i dels prostituïdors.

A més del COPIB, la Mesa de Coordinació del Pla Autonòmic contra el Tràfic de Dones i Nines amb finalitats d'Explotació Sexual ha comptat amb la participació dels representants d'entitats i organismes implicats en la lluita contra el trànsit en la comunitat autònoma, com diversos departaments del Govern, consells insulars, ajuntaments com el de Palma i Calvià; la Delegació del Govern, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, el Col·legi Oficial d'Advocats de les Illes Balears, el Grup d'Estudi de la Prostitució de les Illes Balears (GEPIB), la UIB, i entitats com Metges del Món, Casal Petit, Fundació Amaranta i Creu Roja.