Posicionament del COPIB en defensa dels Serveis Públics Socials

Publicat el 21 de Juny de 2013

Davant les retallades que estan afectant als àmbits de salut, serveis socials, educació, treball i justícia, en els quals la presència de la Psicologia resulta fonamental, i davant la proposta d'Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) es manté ferm en la necessitat de defensar la presència del/de la professional de la Psicologia i dels altres agents de la intervenció social com a imprescindibles per garantir la cultura del vincle social i fer front a les greus conseqüències psicològiques que pateix la població davant l'actual crisi social i econòmica.

 

Per això, el COPIB enviarà a tots els mitjans de comunicació el Posicionament, per donar visibilitat a aquest greu problema que pot deixar sense garantia de serveis i prestacions als sectors més vulnerables de la nostra societat (menors, gent gran, dependència, víctimes, immigrants, etcètera).

 

Clicau aquí per veure el Posicionament del COPIB en defensa dels Serveis Públics Socials