Posicionament del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears en relación al Tractament Integral de Llengües (TIL)

Publicat el 30 de Setembre de 2013

Davant la situació generada per la implantació del TIL no consensuada amb la comunitat educativa ni amb els agents socials, el COPIB vol manifestar lo següent:

  • 1. Compartim la necessitat que els nostres alumnes assoleixin els objectius i competències en les llengües oficials i també, gradualment, en la llengua anglesa.
  • 2. La llengua anglesa no forma part de la quotidianitat dels infants. Per tal raó cal que la seva introducció sigui motivadora i a partir d’edats primerenques, per tal de facilitar l’acte comunicatiu i gaudir dels beneficis de la inclusió d’aquesta llengua. La implantació sobtada i excessiva a edats posteriors, podria obstaculitzar aquest procés.
  • 3. La llengua anglesa s’hauria de fer propera i familiar als infants. Això requereix que aquesta llengua es vagi introduint en aquelles assignatures o part d’elles a les quals es pugui desenvolupar la conversa i l’ús de la llengua, i així afavorir el procés a la posterior adquisició d’un ús més formal.
  • 4. Per a tot aquest procés s’hauria de comptar amb l’experiència i opinió dels docents i dels professionals de l’educació, ja que pel seu contacte diari amb els i les alumnes posseeixen un coneixement més proper de les seves necessitats i potencialitats.
  • 5. La impartició d’assignatures troncals en llengua anglesa pot augmentar la dificultat de la seva comprensió i propiciar el fracàs, amb les repercussions que això pot ocasionar a l’alumnat.
  • 6. El professorat i mestres són models per als alumnes, i això és un pilar. Per la qual cosa cal que disposin d’unes competències consistents en llengua anglesa i d’una motivació per tal de poder transmetre eficaçment els coneixements en aquesta llengua. Això suposa per als docents un procés, el qual s’hauria d’afavorir.
  • 7. En tot aquest procés s’hauria de tenir en compte els alumnes NESE, ja que l’aprenentatge en i de l’anglès podria ser una dificultat afegida.